عایق فله LW

عایق فله LW

  • LW3 – اين نوع پشم فله مستقيما از خط توليد گرفته مي‌شود و فاقد هرگونه عامل پيوندي است.
  • LW4 – اين نوع پشم فله از تريم لبه هاي محصولات با وزن مخصوص پايين به دست مي‌آيد و داراي مقدار كمي عامل پيوندي است.
  • LW5 – پشم فله اي است مشتمل از قطعات بي شكل و نامنظم كه از محصولات با وزن مخصوص بالا به دست مي‌آيد.

مشخصات

  • نوع بسته بندی: کیسه های ۸۰ تا ۱۰۰ کیلوگرمی
  • موارد کاربرد: پشم سنگ فله را می توان به عنوان عایق حرارتی صوتی برای عایق کاری بین دو جداره دیوارهای ساختمانی، جدار دود کش ها ، منبع اگزوز اتومبیل ها و دستگاه های صنعتی و برای پر کردن فضاهای فاقد شکل هندسی منظم به کار برد.