روکش توری WM

روکش توری WM

پشم سنگ با روکش توری  بیشتر در صنایع کاربرد دارد . پشم سنگ پس از منسجم شدن با سیم نسوز به توری دوخته می شود. توری مورد مصرف در این محصول از نوع گالوانیزه با چشمه های شش ضلعی با شبکه یک اینچ  است.از خصوصیات بارز این محصول انعطاف پذیری فوق العاده و سهولت نصب آن می باشد.

مشخصات

  • طول: ۵ متر
  • عرض : ۱۲۰ سانتی متر
  • ضخامت : ۳۰ تا ۱۰۰ میلی متر
  • نوع بسته بندی: شرینک رپ
  • وزن مخصوص: ۸۰  ، ۱۰۰  ، ۱۲۰ ۱۳۰ کیلوگرم بر متر مکعب
  • موارد کاربرد: عایق پشم سنگ با روکش توری برای عایق کاری سطوح مسطح و منحنی در صنایع، لوله ها با قطر بزرگ، کوره ها، گرمخانه ها، اگزوز توربین ها و دودکش های بلند مورد استفاده قرار می گیرد.