تماس با ما - پشم سنگ ایران

تماس با ما

نشانی :
آدرس دفتر مرکزی: ایران، تهران، خ استاد نجات الهی، خ فلاح پور، شماره 4 ، کد پستی: 1599934813
آدرس کارخانه: تهران، کیلومتر 11 جاده مخصوص کرج، خیابان سی ام (کوی ایران سب)
تلفن های تماس :
88895601-3 (9821+) و 88809529-33 (9821+)
آدرس رایانامه :
info@pashmesangiran.ir

پیمان بختیاری
ایمیل: peyman.1981@gmail.com

هدیه دهش
ایمیل: hdehesh@pashmesangiran.ir

کارشناس پروژه: اعظم الیوند
داخلی: 153
alivand@pashmesangiran.ir

کارشناس فروش: بهزاد ابن علی
داخلی: 160
ebneali@pashmesangiran.ir

کارشناس فروش: ساناز شاهرخ
داخلی: 148
shahrokh@pashmesangiran.ir

کارشناس فروش: آرزو فرخی
داخلی: 147
farokhi@pashmesangiran.ir

کارشناس فروش: آذین شفیعیان
داخلی: 158
info@pashmesangiran.ir

کارشناس فروش: مهگل صفری
داخلی: 103
safari@pashmesangiran.ir