عایق فله LW

عایق فله LW

  • LW3 - اين نوع پشم فله مستقيما از خط توليد گرفته مي‌شود و فاقد هرگونه عامل پيوندي است.
  • LW4 - اين نوع پشم فله از تريم لبه هاي محصولات با وزن مخصوص پايين به دست مي‌آيد و داراي مقدار كمي عامل پيوندي است.
  • LW5 - پشم فله اي است مشتمل از قطعات بي شكل و نامنظم كه از محصولات با وزن مخصوص بالا به دست مي‌آيد.

مشخصات

  • نوع بسته بندی: کیسه های 80 و 120 کیلوگرمی
  • وزن مخصوص: بین 50 تا 120 کیلوگرم بر متر مکعب بسته به نوع کاربرد و شرایط اجرائی عایق کاری و میزان فشار اعمال شده در هنگام پر کردن فضاها
  • موارد کاربرد: شم سنگ فله را می توان به عنوان عایق حرارتی صوتی برای عایق کاری بین دو جدار دیوارهای ساختمانی – جدار دودکش ها – منبع اگزوز اتومبیل ها و دستگاه های صنعتی و برای پر کردن فضاهای فاقد شکل هندسی منظم بکار برد