روکش توری WM

روکش توری WM

شم سنگ با روکش توری بیشتر در صنایع کاربرد دارد. پشک سنگ پس از منسجم شدن با سیم نسوز به توری دوخته می شود. توری مورد مصرف در این محصول از نوع گالوانیزه با چشمه های شش ضلعی با شبکه یک اینچ است. از خصوصیات بارز این محصول انعطاف پذیری فوق العاده و سهولت نصب آن می باشد. نوعی از این محصول به صورت دو طرف توری به عنوان سفارش مخصوص قابل تولید است.

محصولات گروه WM در دو نوع WM1 و WM2 تولید می شوند. نوع WM2 محصول مخصوصی است که می توان آن را در دمای بالاتر به کار گرفت و مشخصه آن نسبت به WM1 رنگ قهوه ای تیره یا سیاه است.


مشخصات

  • طول: 5 متر
  • عرض: 120 سانتی متر
  • ضخامت: 30 تا 100 میلی متر
  • نوع بسته بندی: شرینک رپ
  • وزن مخصوص: 80- 100-120 و 130 کیلوگرم بر متر مکعب
  • موارد کاربرد: عایق پشم سنگ با روکش توری برای عایق کاری سطوح مسطح و منحنی در صنایع- لوله های با قطر بزرگ – کوره ها – گرم خانه ها – اگزوز توربین ها و دودکش های بلند مورد استفاده قرار می گیرند