صرفه جویی در انرژی

صرفه جویی در انرژی    عایق یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده مصرف انرژی در ابنیه و صنایع است . با انتخاب عایق بهتر ، صرفه جویی در مصرف انرژی را آغاز کنید...

    عایق پشم سنگ نقش مهمی در صرفه جویی انرژی به وسیله کاهش مصرف انرژی در خانه ها ، ساختمان های اداری ، تجاری و کارخانه های تولیدی دارد و در نهایت با کاهش هزینه های مصرف انرژی در کوتاه ترین زمان هزینه های صرفه جویی شده در سالهای آتی را پس انداز کنید.