سازگاری با محیط زیست

سازگاری با محیط زیست    بین انواع عایق هایی که تا به حال در دنیا ساخته شده اند ، پشم سنگ بی ضرر ترین آنهاست و با محیط زیست کاملاً سازگار است...


    پشم سنگ متشکل از الیافی دفاعی که خاصیت تبدیل به الیاف نازکتر را نداشته و در صورت استنشاق سیستم تنفسی بدن انرا به سهولت دفع می کند بنابرین خطری برای سلامتی ندارد.

    بر طبق استانداردهای اروپا استنشاق هوائی که دارای حداکثر 5 میلی گرم بر متر مکعب ذرات پشم سنگ باشد به مدت 8 ساعت در روز مضر نمی باشد. عایق پشم سنگ بعد از نصب الیافش در هوا پخش نمی شود و نه تنها تماس آن با تمامی مصالح که در ساختمان و صنایع بکار می روند مشکلی بوجود نمی آورد بلکه به عنـوان مثال باعث از بیـن رفتن ترکیبات نرم کننده بکار رفته در روکش کابل های برق و لوله های PVC نمی شود .

    محصولات پشم سنگ حاوی فلئورو کربن  (CFCs   یا   HCFC  ) نمی باشد .این ترکیبات باعث ازبین رفتن لایه ازن در اتمسقر زمین و تخریب آن می شوند که در نتیجه آن تشعشعات ماوراء بنفش خورشید به سطح زمین رسیده و صدمات قابل ملاحظه ای به موجودات زنده وارد خواهد آورد