ویژگی های آکوستیکی

ویژگی های آکوستیکی



    عایق پشم سنگ از دو طریق به کاهش صدا کمک می کند ، با کاهش انتقال صدا در میان اجزاء متشکله سازه و یا جذب صدا در سطح...

    صدا عبارت است از کاهش انرژی صوتی هنگام عبور از دیوار ، کف ، بام و غیره که در مجموع از خصوصیات محیط مادی است. صدا ممکن است در اثر ارتعاشات و یا در اثر ضربه مکانیکی ایجاد شود که هر کدام در جای خود باید مورد بررسی قرار گیرد.

    جذب صدا عبارت است از کاهش انرژی صوتی هنگامی که صدا از سطح منعکس می گردد . ضریب جذب صدا با عددی بین صفر و یک بیان می شود . اگر سطحی هیچ صدایی را جذب نکند ، ضریب جذب صفر است . اگر 100 % صدا جذب شود ضریب برابر یک می شود

    عایق پشم سنگ بازدهی بالایی در جذب و کاهش صدا دارد به همین دلیل در فرودگاه ها ، استودیوهای صدابرداری ، زیر ریل ها و در ایستگاه های متروی داخل شهری به منظور جلوگیری از انتقال ارتعاشات و صدا از عایق پشم سنگ استفاده می کنند

    مقدار افت انرژی صوتی در هنگام عبور از مواد بستگی به ضخامت آنها دارد . این مقدار در مورد پشم سنگ به ویژه در فرکانس های کم با افزایش ضخامت بالا می رود . گذاشتن فاصله هوایی مناسب در پشت عایق صدا ، ضریب تضعیف آن را به نحو محسوسی افزایش می دهد