پشم سنگ رول با فویل ۱۹۰ میکرون

برای استفاده از داکت ها در دمای بالا (از۱۸۰ +تا۸۰۰+) قابل استفاده است و همچنین در مواردی که نیاز به جکتینگ (پوشش آلومینیوم) نمی باشد موجب کاهش آسیب پذیری عایق در برابر عوامل محیطی می شود و ظاهری شکیل ایجاد می شود.
طول : ۱۰ متر
عرض : ۱۲۰ سانتی متر
نوع بسته بندی : رول با لفاف کاغذ کرافت
ضخامت : ۵۰ میلی متر
پشم سنگ رولی لحافی با روکش فویل 190 میکرون