گل میخ چیست ؟

یک وسیله سخت افزاری است که به صورت مکانیکی دو یا چند شی را به هم متصل می کند. به طور کلی، گل میخ ها برای ایجاد اتصالات غیر دائمی استفاده می شوند. یعنی درزهایی که بدون آسیب رساندن به اجزای اتصال می توانند برداشته یا از بین بروند.این ابزار با تبدیل بار نقطه ای به بار سطحی به کمک دیسک گلمیخ ها با متریال فلزی و پلاستیکی و همچنین به دو شکل کم بازشو و زیاد بازشو با طول و قطر دیسک مختلف قابل تولید می باشند. انتخاب گلمیخ مناسب تاثیر بسزایی در کیفیت نصب و اجرا عایق پشم سنگ دارد و باید متناسب با شرایط و محیط انجام شود.

کاربرد گل میخ

در صنعت ساختمان به منظور نصب و اجرا عایق پشم سنگ بر روی دیواره ها و سقف مصرف می شوند. اجزا دیسک، مغزی، پین یا پیچ و رول پلاک قفل شونده اصلی ترین اجزا تشکیل دهنده گل میخ ها می باشند.