فنر انبساط چیست ؟

فنرهای سیم دار با قطر مفتول 1 میلیمتر هستند و در انتهای آنها قلاب قرار دارد. در حالت عادی مقداری کشش بین سیم پیچ های آن می باشد تا آنها را کنار هم نگه دارد و هنگام جدا شدن توسط یک نیرو ، برای ذخیره انرژی بیشتر استفاده می شود. فنرهای انبساطی معمولاً به عنوان فنرهای کششی شناخته می شوند.

کاربرد فنر انبساط

فنر انبساط استیل به منظور مهار عایق پشم سنگ و جکت مخازن و تجهیزاتی که تحت شرایط محیطی (آب و هوا)، امکان انبساط یا انقباض در آن ها وجود دارد مورد استفاده قرار می گیرد.