سیم مفتول چیست ؟

سیم مفتول جهت نصب و اجرای عایق پشم سنگ لوله ای و پتویی برای مخازن، داکت ها، لوله ها و تاسیسات مورد استفاده قرار می گیرد که متناسب با شرایط و حساسیت های موجود با متریال گالوانیزه یا استیل و قطر 7/0 الی 2 میلیمتر عرضه می گردد. سیم مفتول غالبا پیرامون عایق پیچیده می شود و دور گردش آن با احتساب قطر و ضخامت تعیین می گردد.