کاربرد پشم سنگ فله- گرانول

پشم سنگ فله گرانول به صورت دانه ها ریز آسیاب گردیده،که از آن می توان به عنوان مواد اولیه در لنت سازی ، مواد ریخته گری وصنایع رنگ سازی استفاده کرد.
نوع بسته بندی : کیسه های ۸۰ تا ۱۰۰ کیلوگرمی
پشم سنگ گرانول