پشم سنگ فله

کاربرد پشم سنگ فله

کاربرد پشم سنگ فله : پشم سنگ فله را می توان به عنوان عایق حرارتی صوتی برای عایق کاری بین دو جداره دیوارهای ساختمانی، جدار دود کش ها ، منبع اگزوز اتومبیل ها و دستگاه های صنعتی و برای پر کردن فضاهای فاقد شکل هندسی منظم به کار برد.
LW3 : اين نوع پشم فله مستقيما از خط توليد گرفته مي‌شود و فاقد هرگونه عامل پيوندی است.
LW4 : اين نوع پشم فله از تريم لبه هاي محصولات با وزن مخصوص پايين به دست می آيد و داراي مقدار كمی عامل پيوندی است.
LW5 : پشم فله ای است مشتمل از قطعات بي شكل و نامنظم كه از محصولات با وزن مخصوص بالا به دست می آيد.
نوع بسته بندی : کیسه های ۸۰ تا ۱۰۰ کیلوگرمی