پشم سنگ ایران
استاندارد ملی ایران

استاندارد ملی ایران

ادامه...
iso-9001

iso-9001

ادامه...
iso-29001

iso-29001

ادامه...
استاندارد ASTM

استاندارد ASTM

ادامه...
ضد حریق

ضد حریق

در هر جایی که عایق پشم سنگ ایران به منظور صرفه جویی در مصرف انرژی نصب می شود، خواص ضد حریق آن مزیت مضاعفی را عرضه می کند...

ادامه ...
صرفه جویی در انرژی

صرفه جویی در انرژی

عایق یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده مصرف انرژی در ابنیه و صنایع است . با انتخاب عایق بهتر ، صرفه جویی در مصرف انرژی را آغاز کنید...

ادامه ...
سازگاری با محیط زیست

سازگاری با محیط زیست

بین انواع عایق هایی که تا به حال در دنیا ساخته شده اند ، پشم سنگ بی ضرر ترین آنهاست و با محیط زیست کاملاً سازگار است...

ادامه ...
ویژگی های آکوستیکی

ویژگی های آکوستیکی

عایق پشم سنگ از دو طریق به کاهش صدا کمک می کند ، با کاهش انتقال صدا در میان اجزاء متشکله سازه و یا جذب صدا در سطح...

ادامه ...